Warunki korzystania z usług

Witamy w swyft.pl, platformie internetowej, która zapewnia użytkownikom rynek do zakupu i sprzedaży produktów. Uzyskując dostęp do tej strony lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z serwisu”). Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie te warunki, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej.

Korzystanie z witryny internetowej

Strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie utrudnia korzystania z tej witryny przez osoby trzecie. Obejmuje to, bez ograniczeń, zachowanie, które jest niezgodne z prawem lub które może nękać lub powodować niepokój lub niedogodności dla jakiejkolwiek osoby, a także przekazywanie obscenicznych lub obraźliwych treści lub zakłócanie normalnego przepływu dialogu na tej stronie.

Konto użytkownika

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji strony internetowej, może być konieczne utworzenie konta. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które występują pod Twoim kontem lub hasłem.

Treści użytkownika

Strona internetowa może umożliwiać użytkownikom przesyłanie, wgrywanie, publikowanie lub udostępnianie w inny sposób treści, w tym między innymi tekstu, zdjęć, filmów i dźwięku (zwanych zbiorczo „Treścią użytkownika”). Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do swojej Treści Użytkownika. Udostępniając jakąkolwiek Treść użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, użytkownik udziela [nazwa strony internetowej] niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, i inne wykorzystanie w dowolny sposób takich Treści Użytkownika we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji znanych lub wymyślonych w przyszłości (w tym w związku z witryną internetową i działalnością [nazwa witryny] oraz w witrynach i usługach osób trzecich), bez dalszego powiadomienia lub zgody użytkownika i bez wymogu zapłaty na rzecz użytkownika lub innej osoby lub podmiotu.

Prawa własności

Strona internetowa oraz cała jej zawartość, cechy i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością [nazwa strony], jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Niniejszy Regulamin zezwala na korzystanie z witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Nie wolno reprodukować, dystrybuować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, pobierać, przechowywać lub przesyłać żadnych materiałów na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem następujących przypadków:

Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w związku z dostępem i przeglądaniem tych materiałów.
Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu poprawy wyświetlania.
Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron witryny dla własnego, niekomercyjnego użytku, a nie do dalszej reprodukcji, publikacji lub dystrybucji.
Jeśli udostępniamy aplikacje desktopowe, mobilne lub inne do pobrania, możesz pobrać jedną kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, a nie w celu dalszej reprodukcji, publikacji lub dystrybucji. Nie otrzymujesz żadnego prawa do korzystania z witryny w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody witryny. Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)