Kto może handlować lekami?


Obrót hurtowy. W zakresie produktów leczniczych stosowanych u ludzi mogą go prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Hurtownia farmaceutyczna dostarcza leki m.in. do aptek, punktów aptecznych oraz placówek ochrony zdrowia.

Kto może sprzedawać leki?

Co do zasady obrót detaliczny lekami może być prowadzony wyłącznie przez apteki.

Czy można sprzedawać leki bez recepty?

W kwestii sprzedaży leków przez internet prawo jest bezwzględne – suplementy diety i leki OTC (bez recepty) w sieci mogą legalnie sprzedawać tylko zarejestrowane apteki i punkty apteczne.

Co grozi za handel lekami?

Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy można sprzedawać leki?

Ustawa Prawo farmaceutyczne jednoznacznie zakazuje sprzedaży lekarstw przez podmioty, które nie są aptekami lub punktami aptecznymi. Surowo penalizuje też wszelkie odstępstwa od tej zasady.

Czy można handlowac lekami?

Można sprzedawać oraz stosować wyłącznie leki, które: zostały dopuszczone do obrotu przez uprawnione organy państwowe (zostały zarejestrowane i sprawdzone) spełniają ustalone wymagania jakościowe, nie przekroczyły terminu ważności.

Czy handel lekami jest legalny?

Handel lekami bez siedziby stacjonarnej jest nielegalny, dlatego apteka musi posiadać adres swojego punktu sprzedaży, ➔ istotne są również dokładne warunki (czas i sposób) dostawy oraz zasady zwrotu i reklamacji towaru, ➔ ceny produktów leczniczych muszą być wyraźne i jednoznaczne.

Czy można sprzedawać leki na OLX?

Aby zacząć sprzedawać na OLX, warto również zapoznać się z listą zakazanych w regulaminie tego portalu produktów. Kategorycznie nie można sprzedawać na portalu produktów medycznych (leków), używek, sprzętu elektronicznego przed jego premierą, materiałów pirotechnicznych czy nielegalnego oprogramowania.

Gdzie zglosic sprzedaż leków?

Przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Wszelka sprzedaż produktów leczniczych poza legalnymi placówkami obrotu stanowi przestępstwo z art. 165 § 1 pkt.

Czy farmaceuta może sprzedać antybiotyk bez recepty?

Dotyczy to środków, które znajdują się w przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec tego farmaceuta ma prawo do przepisania większości typów leków na receptę, na przykład mogą być to antybiotyki, środki antykoncepcyjne, leki stosowane w chorobach przewlekłych.

Czy Receptomat jest legalny?

E-recepty online to całkowicie bezpieczne i legalne rozwiązanie. Ich wygoda stosowania przemawia zarówno do lekarzy, jak i pacjentów.

Czy można sprzedawać leki przez Internet?

Zgodnie z przepisami w Polsce nie można sprzedawać przez internet leków na receptę. – Wysyłkową sprzedaż mogą prowadzić tylko apteki stacjonarne, które dokonały odpowiedniego zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – tłumaczy Bartłomiej Sasin, adwokat w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Czy można sprzedawać leki na Allegro?

Aby sprzedawać leki bez recepty na Allegro, należy: mieć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu działającego na Allegro – dokument wydawany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (art. 99, ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne)

Czego nie wolno sprzedawać?

Nie można sprzedać, a co za tym idzie kupić rzeczy wyłączonych z obrotu. Chodzi tu np. o materiały z państwowego zasobu archiwalnego oraz z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Rzeczami wyłączonymi z obrotu są także pobrane od dawcy albo z ludzkich zwłok narządy, komórki i tkanki.

Kto może wydawać leki?

Przez kogo może być wydany lek w aptece? Lek w aptece wydaje magister farmacji z prawem wykonywania zawodu lub technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę.

Czy można odsprzedać leki do apteki?

Informacja, w jakim miejscu umieszczony jest taki punkt powinna znajdować się w urzędzie gminnym. Apteka nie może przyjąć leków z ważnym terminem ważności, gdyż nie może ich ponownie sprzedać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystać.

Kto może wydawać leki?

Przez kogo może być wydany lek w aptece? Lek w aptece wydaje magister farmacji z prawem wykonywania zawodu lub technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę.

Czy podmiot leczniczy może sprzedawać leki?

Tym samym podmiot leczniczy prowadzący działalność leczniczą, nawet stacjonarną i całodobową, może zaopatrywać się w leki w aptece szpitalnej innego podmiotu leczniczego pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z tym podmiotem.

Czy technik farmacji może sprzedawać leki?

91 ust. 1 Prawa farmaceutycznego do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych niezawierającego wykazu A jest celowym zabiegiem ustawodawcy. W obecnym porządku prawnym brak zatem ograniczeń dla techników farmaceutycznych w wydawaniu przez nich produktów leczniczych zawierających substancje bardzo silnie działające.

Kto może eksportować leki?

Czy prowadzenie apteki wymaga koncesji?

1. Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. 2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Czy można komus dać leki na receptę?

Szef resortu poinformował, że nie ma w tym względzie obostrzeń. W szczególności żaden przepis prawa nie zawiera w tym zakresie wprost wyrażonego zakazu ani nie stanowi wprost, że tylko ten, komu przepisano receptę, ma wyłączne prawo do jej realizacji w aptece lub punkcie aptecznym.

Co oznacza IR przy nazwie leku?

Czy farmaceuta może odmówić sprzedaży leku?

Co więcej, zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 5, również osobom powyżej 18 roku życia farmaceuta/technik farmaceutyczny może odmówić wydanie leku (w tym leku wydawanego na podstawie recepty), jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany preparat ma być użyty w celach pozamedycznych.

Czy aptekarz może odmówić sprzedaży leku?

Farmaceuta może odmówić wydania leku w momencie, gdy: Występuje uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który ma zostać wydany w ramach usługi farmaceutycznej, może być zastosowany w celu pozamedycznym.

Do jakiej kwoty można sprzedawać na OLX bez podatku?

Podatku od sprzedaży w internecie nie zapłacą osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, których przychody ze wszystkich źródeł nie przekroczyły 30 tys. zł.

Kategorie Bce