Jakie informacje niesie ze sobą etykieta logistyczna?


automatyczny odczyt danych dotyczących zawartości jednostki logistycznej: ilości towaru, daty ważności, oznaczenia partii produkcyjnej, danych nadawcy i odbiorcy, numeru zamówienia oraz innych ważnych w łańcuchu dostaw informacji – ograniczenie pracy administracyjnej.

Co musi zawierac etykieta logistyczna?

Etykieta logistyczna składa się głównie z kodu kreskowego, ma numer SSCC umieszczony bezpośrednio na etykiecie, a także takich danych, jak: nazwa towaru, cyfra kontrolna, uzupełniająca oraz tzw. serial shipping container code.

Z czego złożona jest dolna część etykiety logistycznej?

w górnej części znajdują się informacje określające firmę, takie jak: nazwa firmy, dane handlowe oraz kontakt, w środkowej części zawarte są informacje tekstowe (np. nazwa towaru) oraz interpretacje kodów, dolna część etykiety złożona jest z kodu kreskowego.

Co to jest GS1 w logistyce?

System GS1 to zbiór standardów, które ułatwiają współpracę w łańcuchach dostaw, dzięki identyfikacji produktów, przesyłek i lokalizacji. Najbardziej powszechne standardy GS1 to kod kreskowy, EDI, SSCC oraz GTIN – opracowane przez międzynarodową organizację GS1.

Jakie informacje zawiera etykieta?

obowiązkowe jest umieszczenie na etykiecie informacji, takich jak: nazwa (nie nadana przez przedsiębiorcę, tylko wskazująca na rodzaj produktu), wykaz wszystkich składników (wraz z alergenami i dodatkami do żywności), zawartość netto, data minimalnej trwałości (albo termin przydatności do spożycia), warunki …

Co kryje etykieta?

Etykieta produktu, informacja na opakowaniu lub instrukcja dołączona do produktu musi być napisana w języku polskim. Na jednej z tych trzech rzeczy powinny obowiązkowo znaleźć się dane producenta, takie jak nazwa firmy, adres siedziby oraz informacja o kraju pochodzenia produktu.

Który z numerów jest obowiązkowy na etykiecie logistycznej?

Najważniejszym elementem etykiety logistycznej jest Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC (ang. Serial Shipping Container Code). Numer SSCC jest unikatowy w skali świata i identyfikuje jednostki logistyczne niezależnie od ich rodzaju i zawartości.

Na co dzieli się logistyka?

Zasadniczo logistykę rozróżniamy ze względu na czynności wykonywane w magazynie (składowanie, zaopatrzenie itd.), którymi zajmuje się intralogistyka (logistyka wewnętrzna) i poza nim (transport, dostawa zamówień itd.), będące przedmiotem zainteresowania logistyki zewnętrznej.

Jak tworzyć etykiety produktów spożywczych?

Informacje umieszczane na etykietach produktów spożywczych powinny być przede wszystkim jasne, czytelne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Ważne również, aby można było z łatwością odnaleźć je wśród innych napisów czy grafik na opakowaniu. Co najważniejsze, etykieta nigdy nie powinna wprowadzać konsumenta w błąd.

Co to jest 7w w logistyce?

Zasady charakteryzujące rolę logistyki w przepływie dóbr, tj.: – dostarczanie właściwych produków, – we właściwej ilości, – we właściwej cenie, – o właściwej jakości, – na właściwe miejsce, – we właściwym momencie, – właściwemu odbiorcy.

Co oznacza skrót GTIN?

GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej) służy do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych na całym świecie. Jednostka handlowa z kolei to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.

Co to jest kod SSCC?

Kod SSCC (z ang. Serial Shipping Container Code) to logistyczny standard używany w łańcuchu dostaw umożliwiający jednoznaczną identyfikowalność każdej jednostki transportowej lub magazynowej podczas przyjmowania i wydawania w magazynie.

Jak wygląda etykieta?

Na etykiecie znajdują się najczęściej: dane nadawcy paczki (imię i nazwisko, adres odbioru, zawartość paczki oraz waga przesyłki). Znajdują się tam także dane odbiorcy przesyłki (adres doręczenia, numer kontaktowy do odbiorcy) oraz dane zleceniodawcy, jeśli jest inny niż nadawca paczki.

Czy etykieta jest obowiązkowa?

Etykiety obowiązkowe Większość obuwia sprzedawanego w UE musi być oznaczona etykietą informującą ewentualnych nabywców o elementach, z których je wykonano. Odzież i inne wyroby włókiennicze sprzedawane w UE muszą być opatrzone etykietą informującą o ich składzie surowcowym.

Czego dotyczy etykieta?

Etykieta – metka, znak firmowy, znak handlowy, ilustracja lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub załączony do opakowania. To wyrób papierowy lub z folii przymocowany do produktu w celu zidentyfikowania lub określenia jego zawartości.

Jak wygląda etykieta?

Na etykiecie znajdują się najczęściej: dane nadawcy paczki (imię i nazwisko, adres odbioru, zawartość paczki oraz waga przesyłki). Znajdują się tam także dane odbiorcy przesyłki (adres doręczenia, numer kontaktowy do odbiorcy) oraz dane zleceniodawcy, jeśli jest inny niż nadawca paczki.

Czego dotyczy etykieta?

Etykieta – metka, znak firmowy, znak handlowy, ilustracja lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub załączony do opakowania. To wyrób papierowy lub z folii przymocowany do produktu w celu zidentyfikowania lub określenia jego zawartości.

Co musi być na etykiecie?

Każda etykieta na opakowaniu, niezależnie od produktu musi zawierać informację o tym, co znajduje się w opakowaniu i kto go wyprodukował. Etykieta na produkcie musi zawierać wyraźną nazwę produktu oraz nazwę i adres firmy, która go wyprodukowała lub też adres importera.

Po co jest etykieta?

Etykieta stanowi źródło informacji o produkcie spożywczym. Pełni rolę nośnika danych o producencie, marce, przeznaczeniu, wartości odżywczej, sposobie użycia produktu i składnikach wykorzystanych w trakcie produkcji. Wskazuje także zalecenia i ograniczenia dotyczące jego stosowania.

Jakie informacje powinny być zamieszczone na etykiecie produktu?

Obowiązkowe informacje dotyczące żywności opakowanej wykaz składników (w tym wszelkie dodatki) informacje o alergenach. ilość określonych składników. data (data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia)

Co musi zawierać etykieta logistyczna?

Dzięki precyzyjnemu oznaczeniu paczek i jednostek wysyłkowych możliwe jest szybkie zidentyfikowanie i sprawdzenie zawartości każdej przesyłki. Etykieta logistyczna zawiera informacje takie jak numer zamówienia, nazwa produktu, ilość, a także informacje o dostawcy.

Czy na etykiecie musi być skład?

SKŁADNIKI? Na etykiecie wykaz składników należy poprzedzić słowem „składniki”. Użycie słowa „skład” to błąd.

Czego unikac na etykiecie?

Zgodnie z obowiązującym prawem, na etykiecie nie mogą znajdować się informacje odnośnie zawartości kwasów tłuszczowych typu trans w produkcie.

Na czym polega zasada 7W?

Zasada 7W dotyczy pewnej definicji, która polega na terminowym i bezpiecznym dostarczeniu konkretnego produktu w określonej ilości, cenie i jakości pod adres odpowiedniego odbiorcy.

Co trzeba wiedzieć o logistyce?

Osoby pracujące na tym stanowisku powinny posiadać wiedzę i umiejętności z dziedziny marketingu, ekonomii, informatyki oraz prawa. Ważne w tym zawodzie jest również to, aby rozumieć potrzeby wszystkich klientów. Istotną rolę odgrywa znajomość krajowego i zagranicznego rynku transportowego.

Jakie są obszary logistyki?

Logistyka – definicja To złożony obszar, który obejmuje wiele procesów, takich jak transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, obsługa zamówień, planowanie produkcji, organizacja łańcucha dostaw i wiele innych.

Kategorie Ze