Jak zaksięgować napiwki zostawione w restauracji?


Jeśli jako przedsiębiorca bierzesz jakikolwiek udział w rozliczaniu napiwków, należy uznać napiwek za przychód ze stosunku pracy. Jeśli kelner sam zbiera wszystkie napiwki i nie masz do czynienia z tymi pieniędzmi, napiwek jest przychodem z innych źródeł. W takim przypadku kelner sam rozliczy podatek, stosując PIT-37.Odpowiedź: W przypadku gdy napiwki zostają uwzględnione w fakturze, czy też na rachunku (paragonie), potraktować je należy jako część należności za świadczoną usługę. Wówczas trzeba będzie zaliczyć kwotę napiwku do przychodów podatkowych.

Jak zaksięgować napiwek?

Napiwek uznać należy za datek zwyczajowy. Podatnik nie ma obowiązku ponoszenia takiego wydatku, nie stanowi on zapłaty za usługę oraz nie można go powiązać funkcjonalnie z działalnością firmy. W rezultacie nie mieści się w definicji kosztu uzyskania przychodów, stąd nie można go za taki koszt uznać.

Czy napiwki są kosztem uzyskania przychodu?

Napiwki bez względu na ich dobrowolny charakter, traktowane są jako przychód, w związku z czym konieczne jest uwzględnienie podatku od napiwku.

Jak rozliczane są napiwki?

Podsumowując, jeśli kelner otrzymuje napiwek w gotówce, musi go opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Jeśli napiwek jest doliczany do rachunku, pracodawca nie płaci podatku VAT, ale pobiera podatek dochodowy i wypłaca pracownikowi kwotę netto pomniejszoną o podatek VAT.

Co z napiwkiem gdy płacę kartą?

W większości restauracji, gdy klient płaci za posiłek kartą, może również zażyczyć sobie doliczenia do rachunku napiwku dla kelnera, który go obsługiwał. Cała kwota trafia najpierw na konto restauracji, a przy wypłacaniu wynagrodzeń, kwota z napiwków trafia na konta poszczególnych kelnerów.

Jak zaksięgować napiwek?

Napiwek uznać należy za datek zwyczajowy. Podatnik nie ma obowiązku ponoszenia takiego wydatku, nie stanowi on zapłaty za usługę oraz nie można go powiązać funkcjonalnie z działalnością firmy. W rezultacie nie mieści się w definicji kosztu uzyskania przychodów, stąd nie można go za taki koszt uznać.

Czy napiwki podlegają VAT?

Otrzymane napiwki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Gdyby natomiast podatnik wskazał, że do każdej usługi jest z góry doliczany obligatoryjny napiwek w wysokości np. 10% wartości zamówienia, to tego rodzaju napiwek stanowi już element kalkulacyjny ceny i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy od napiwków płaci się podatek?

Własna działalność gospodarcza a podatki – Jednak jeśli ktoś chce dać napiwek za pośrednictwem terminala, pracodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od tej kwoty i wpłacenia go do urzędu skarbowego – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Jak zaksięgować fakturę z restauracji?

Fakturę za usługi hotelowe lub gastronomiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mimo wyszczególnienia na niej kwoty VAT, należy księgować w kwocie brutto bezpośrednio w koszty (kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki).

Czy napiwki są oskładkowane?

Ekspert zwraca uwagę, że niewiele zmienia to w rozliczeniach podatkowych samych kelnerów, którzy i tak muszą rozliczać PIT od napiwków otrzymywanych, czy to w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej. Jednak co istotne, napiwki rozliczane w ramach innych źródeł przychodów nie będą podlegały oskładkowaniu.

Czy usługa gastronomiczna to NKUP?

1 pkt 23 ustawy mówi, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Jaki będzie napiwek z 42 zł?

Wysokość napiwku to standardowo w Polsce 10-15% wysokości rachunku. Przyjmuje się również, że do 100 zł jest to 15%, a powyżej 100 zł powinien on wynosić 10%. Wręczając napiwek warto wziąć pod uwagę to jak odbierze go kelner. Niestosowne jest zarówno wręczanie napiwków zbyt dużych i zbyt niskich.

Ile napiwku zostawić w restauracji?

O ile lokalsi zwykle płacą taką kwotę, jaka widnieje na rachunku i ani eurocenta więcej, to w dobrym tonie jest zostawić symboliczny napiwek w wysokości dwóch-trzech euro w zwykłym barze czy restauracji. W przypadku włoskich lokali wyższej klasy do rachunku wypada doliczyć 5-10 procent jego wielkości.

Czy 10 zł napiwku to dużo?

Jaka powinna być wysokość napiwku? Najczęściej wysokość napiwku powinna wynosić od 5% do 15% wartości rachunku. Przykładowo, gdy zostawiam w restauracji 50 złotych, napiwek może wynieść 5 złotych.

Czy można doliczyc napiwek do rachunku?

Należy pamiętać o tym, że płacąc kartą, jest możliwość doliczenia do rachunku dodatkowego wynagrodzenia, jakim jest napiwek. Niestety, obsługa kelnerska może nie otrzymać tego wynagrodzenia, ponieważ istnieje możliwość, że weźmie ją właściciel restauracji, bądź zostanie podzielony na całą załogę pracującą w lokalu.

Czy można doliczyć napiwek do rachunku?

W naszym kraju ten zwyczaj nie obowiązuje i napiwek jest dobrowolny. Kwota, którą najczęściej zostawiają klienci w restauracjach jest to 10-15 proc. wartości zamówienia. Napiwek można doliczyć do rachunku, zostawić wraz z paragonem czy też wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika.

W jakich krajach daje się napiwki?

Szczególnie cenią sobie napiwki kraje północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, ale też dalekiej Azji. W Tunezji, Egipcie, Maroku, Turcji, ale też Indiach czy Tajlandii drobną opłatę zostawia się kelnerom, pokojówkom, taksówkarzom, kierowcom, parkingowym, opiekunom świątyń.

Jaki będzie napiwek z 42 zł?

Wysokość napiwku to standardowo w Polsce 10-15% wysokości rachunku. Przyjmuje się również, że do 100 zł jest to 15%, a powyżej 100 zł powinien on wynosić 10%. Wręczając napiwek warto wziąć pod uwagę to jak odbierze go kelner. Niestosowne jest zarówno wręczanie napiwków zbyt dużych i zbyt niskich.

Czy napiwek jest wliczony?

Napiwki, które otrzymują zatrudnione osoby, są klasyfikowane jako przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma żadnej różnicy, czy napiwek jest automatycznie naliczany, a może dobrowolnie przekazywany w formie gotówkowej, czyli nabijany na kasie fiskalnej albo regulowany kartą.

Czy napiwek to darowizna?

Pieniądze otrzymane w formie napiwków podlegają opodatkowaniu i trzeba zastosować tu przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – Napiwków nie można traktować jako darowizny.

Czy można dać napiwek placac karta?

Warto wiedzieć, że kiedy płacimy kartą, możemy dać napiwek. Wiele restauracji wprowadziło usługę PolCard, która pozwala przedsiębiorcy na wybranie kwoty i ustawienie jej, jako dodatkowego wynagrodzenia za usługę.

Jak zaksięgować napiwek?

Napiwek uznać należy za datek zwyczajowy. Podatnik nie ma obowiązku ponoszenia takiego wydatku, nie stanowi on zapłaty za usługę oraz nie można go powiązać funkcjonalnie z działalnością firmy. W rezultacie nie mieści się w definicji kosztu uzyskania przychodów, stąd nie można go za taki koszt uznać.

Gdzie nie dawać napiwków?

W jakich krajach nie daje się napiwków? Są kraje, w których napiwek nie są wskazane, a nawet są w złym tonie. Podróżując do Iranu, Chin czy Japonii, nie trzeba dodatkowo wynagradzać obsługi. Podobnie jest w Izraelu, Korei Południowej i Singapurze.

Czy restauracja musi być VATowcem?

Czy opłaca się być vatowcem zakładając lokal gastronomiczny? Jeśli będziesz miał wysokie koszty, to bycie VATowcem opłaci Ci się najbardziej. Z kolei jeśli planujesz sprzedawać alkohol powyżej 1,5%, to musisz być VATowcem. Będąc VAT-owcem i świadcząc usługi gastronomiczne kasa fiskalna jest obowiązkiem.

Kiedy VAT jest obowiązkowy?

Czy napiwek to darowizna?

Pieniądze otrzymane w formie napiwków podlegają opodatkowaniu i trzeba zastosować tu przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – Napiwków nie można traktować jako darowizny.