Jak odzyskać pieniądze za uszkodzona przesyłkę?


Program Ochrony Kupujących umożliwia uzyskanie rekompensaty do 10.000 zł za nieudane transakcje przeprowadzone w serwisie. Należy jednak spełnić szereg przesłanek, wymienionych na stronie internetowej, takich jak: zgłoszenie sprawy na Policję i dostarczenie postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa.Reklamację możesz złożyć w formie pisemnej w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika. Odpowiedź na reklamację, podobnie jak w przypadku przesyłki pocztowej, wynosi maksymalnie 30 dni. Jeśli reklamacja zostanie uznana, to przewoźnik ma obowiązek wypłacić Ci pieniądze za uszkodzoną przesyłkę.

Co zrobić jesli paczka zostala uszkodzona?

Jeśli sam skorzystałeś bezpośrednio z usług firmy kurierskiej, np. wysłałeś paczkę członkowi rodziny i dotarła ona uszkodzona, powinieneś złożyć skargę do firmy kurierskiej i prosić o spisanie protokołu szkody, ponieważ masz z nią umowę o świadczenie tej usługi.

Kto powinien reklamować uszkodzona przesyłkę?

Jeśli w trakcie transportu przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odpowie za to przedsiębiorca.

Ile czasu na zgłoszenie uszkodzonej przesyłki?

Protokół szkody sporządzony w obecności kuriera, jest następnie podstawą do złożenia reklamacji. Natomiast, w przypadku gdy uszkodzenia nie są widoczne z zewnątrz przesyłki przy jej przyjęciu, musimy je zgłosić operatorowi pocztowemu nie później niż 7 dni po otrzymaniu przesyłki.

Kto zgłasza protokół szkody?

Jeśli doszło do uszkodzenia lub ubytku przesyłki w transporcie, odbiorca powinien zgłosić zastrzeżenia i chęć sporządzenia protokołu szkody w momencie doręczenia.

Kto reklamuje przesyłkę nadawca czy odbiorca?

Czy odbiorca może reklamować spóźnioną przesyłkę ze sklepu internetowego. W dobie zakupów przez internet odbiorcy trudno zareklamować spóźnioną przesyłkę. Prawo to przede wszystkim ma nadawca.

Jak reklamować uszkodzona przesyłkę z paczkomatu?

W przypadku jeśli paczka nie nosiła śladów uszkodzenia a towary znajdujące się wewnątrz opakowania są uszkodzone reklamację możemy zgłosić do najbliższego oddziału InPost w którym wypełniamy protoków szkody i zgłaszamy reklamację lub poprzez formularz online: https://inpost.pl/pl/kontakt/zloz-reklamacje wybierając …

Kto płaci za zwrot w ramach reklamacji?

Zgodnie z prawem, sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów wysyłki konsumentowi, w razie uznania reklamacji. W praktyce oznacza to, że w przypadku reklamacji towaru zakupionego przez internet koszty przesyłki zwrotnej pokrywa sprzedawca.

Ile mam czasu na spisanie protokołu szkody z kurierem?

Tak, polskie prawodawstwo, a szczególnie Prawo Przewozowe dopuszcza możliwość spisania protokołu szkody do 7 dni od momentu doręczenia paczki do Odbiorcy lub zwrotu do Nadawcy.

Ile czasu na reklamację uszkodzonego towaru?

Konsument musi złożyć reklamację w ciągu roku od dnia, w którym zauważy wadę. Najlepiej jednak zrobić to zaraz po stwierdzeniu. Jednak trzeba pamiętać o tym, że nie skraca to okresu odpowiedzialności sprzedawcy, czyli okresu rękojmi, który wynosi 2 lata od wydawania rzeczy.

Czy wadliwy towar można zwrócić?

Każdy kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru lub usługi. Reklamacja może się odbywać na zasadzie rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona. To konsument decyduje, z której formy reklamacji skorzystać.

Kto składa reklamację nadawca czy odbiorca DPD?

Przewoźnik jasno określa, kto może złożyć reklamację usług kurierskich, świadczonych przez DPD Polska – nadawca przesyłki, Odbiorca przesyłki (jeśli Nadawca zrzeknie się swojego prawa do dochodzenia roszczeń) oraz Odbiorca jeśli przysługuje mu prawo rozporządzania przesyłką (jest jednocześnie konsumentem).

Czy klient ma obowiązek spisać protokół szkody?

Kupujący nie ma obowiązku sporządzać żadnych protokołów szkody. Wymaganie protokołów stanowi klauzulę niedozwoloną z rejestru UOKiK. Za uszkodzenia towaru, także te powstałe w trakcie dostawy względem kupującego odpowiada sprzedawca.

Ile mam na zgłoszenie szkody?

Przepisy prawne mówią, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni od zgłoszenia zdarzenia na poinformowanie osoby poszkodowanej o tym, że szkoda została zarejestrowana, oraz 30 dni od zgłoszenia zdarzenia na wypłatę odszkodowania. W niektórych sytuacjach termin ten może wydłużyć się do 90 dni.

Kto ma obowiązek zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody spoczywa na osobie poszkodowanej. Szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC. Dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy już na miejscu zdarzenia, spisując wspólnie ze sprawcą oświadczenie.

Co jesli InPost zniszczył paczke?

Zaginęła paczka, czy przysługuje mi odszkodowanie? W przypadku zaginięcia paczki możesz ubiegać się o odszkodowanie. Prosimy o zgłoszenie oficjalnej reklamacji za pomocą formularza. Zgłoszenie takie trafi do naszego Działu Reklamacji, który rozpatrzy przesłany wniosek.

Czy kurier ponosi odpowiedzialność?

Firma kurierska odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu jej przyjęcia od nadawcy do chwili doręczenia przesyłki adresatowi. Z reguły odpowiedzialność kuriera jest ograniczona do wysokości kwoty ubezpieczenia, która jest wskazywana w protokole nadania przesyłki.

Czy jest obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze?

Dlatego, choć nie ma obowiązku WARTO sprawdzać przesyłki przy kurierze podczas odbioru. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień podczas odbioru i wpisanie ich do protokołu szkody sprawia, że odpowiedzialność za te uchybienia spoczywa na sprzedawcy.

Czy protokół szkody jest konieczny?

Każdy konsument ma prawo do sprawdzenia przesyłki pod względem kompletności i uszkodzeń, a w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru sporządzenia protokołu uszkodzeń. Zgodnie z polskim prawem brak takiego protokołu nie pozbawia jednak prawa do złożenia reklamacji. Każdemu konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji.

Kto placi za ubezpieczenie przesylki?

Finansowa odpowiedzialność za przesyłkę, jaka spoczywa na przewoźniku również jest określona w regulaminie świadczenia usług, a podstawą do jej wyliczenia bywa często wartość deklarowana przesyłki. Podanie wartości ubezpieczenia otwiera Klientowi drogę do roszczenia o wskazaną kwotę w drodze reklamacji.

Co zrobić gdy paczka jest uszkodzona DPD?

3) Co zrobić, gdy stwierdzę szkodę w przesyłce? Rekomendowane jest sporządzenie protokołu w możliwie najszybszym czasie od dostawy. Dla szkód widocznych z zewnątrz: w dniu, w którym kurier doręczył przesyłkę. Prosimy o dołączenie do protokołu zdjęć obrazujących zabezpieczenie przesyłki oraz rozmiar szkody.

Ile wynosi odszkodowanie od InPost?

InPost przewiduje, że w razie utraty paczki odszkodowanie wynosi maksymalnie pięciokrotność pobranej opłaty (Poczta Polska w takich przypadkach wypłaca odszkodowanie w wysokości 10-krotności pobranej opłaty).

Gdzie zgłosić protokół szkody InPost?

dzwoniąc na Infolinię InPost pod numerem 722 444 000 lub 746 600 000. listownie na adres: InPost sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, z dopiskiem Dział Reklamacji.

Gdzie zgłosić uszkodzenie paczkomatu?

Co lepsze reklamacja czy zwrot?

Prawo do reklamacji towaru wynika z przepisów prawa, a jego celem jest zwrot lub naprawa zakupionego wadliwego (uszkodzonego) przedmiotu. Natomiast zwrot towaru bez reklamacji polega na oddaniu nabytej rzeczy wolnej od jakichkolwiek wad. Zakupiony towar można zareklamować na podstawie rękojmi bądź w ramach gwarancji.

Czy sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki?

Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Kategorie Za