Czy osoba karana może być kierowca taksówki?


Kto może zostać taksówkarzem Osoba chcąca zostać taksówkarzem nie może być karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko zdrowiu i życiu, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, wolności seksualnej i obyczajowości oraz środowisku.Zgodnie z obowiązującą ustawą o transporcie drogowym, kierowca taksówki nie może być karany tylko za niektóre przestępstwa. Kategorie przestępstw, które wykluczają kandydata z możliwości zdobycia licencji prezentują się następująco: przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Kto nie może być taksówkarzem?

Żeby zostać taksówkarzem, nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko: zdrowiu i życiu, obyczajności i wolności seksualnej, mieniu, wiarygodności dokumentów, środowisku i bezpieczeństwu komunikacji.

Czy taksówkarz musi mieć zaświadczenie o niekaralności?

Jak zostać taksówkarzem bez licencji?

Żeby być kierowcą taksówki nie trzeba mieć licencji taksówkowej – trzeba być zatrudnionym przez firmę (partnera flotowego), która taką licencję ma. Po prostu za jakość usług odpowiada wtedy właściciel floty i to on teoretycznie powinien zapewnić klientowi, że kierowca będzie umiał dowieźć go w miarę komfortowo do celu.

Szacuje się, że średnio zarobki kierowcy taxi wynoszą między 6 a 10 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że z kwoty tej musi on opłacić wszystkie koszty prowadzonej działalności, więc czasami na rękę taksówkarzom zostaje 2-4 tys.

Ile kosztuje uzbrojenie auta na taxi?

Jakie zawody nie mogą być karane?

Pracownicy agencji ochrony, nauczyciele, policjanci, wychowawcy kolonijni, piloci wycieczek, pracownicy kontroli skarbowej – to przykłady zawodów, w których wymagana jest niekaralność i zaświadczenia o niekaralności.

Czy pracodawca może sprawdzić czy pracownik był karany?

Czy jako pracodawca mogę wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracowniku? Tak, ale pod warunkiem wskazania w punkcie 11 formularza konkretnego przepisu prawa, z którego wynika wymóg niekaralności pracownika.

Po jakim czasie znika informacja o niekaralności?

W przypadku skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności – zatarcie następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, a na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

Ile lat na taxi?

muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B, nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy, nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy, nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Ile kilometrów robi taksówkarz?

Dodajmy, że przeciętny taksówkarz robi około 4500 km miesięcznie, co może dać okolice 1600 zł kosztów samej benzyny. Do tego oczywiście amortyzacja samochodu, taki pojazd dość szybko traci na wartości.

Czy opłaca się być taksówkarzem?

Ciężko jednoznacznie powiedzieć, ile może zarobić taksówkarz. W mniejszych miastach często jest to około 3 – 5 tysięcy złotych, natomiast w dużych miastach mówi się o kwotach pomiędzy 6 – 10 tys. zł brutto, a nawet 12 – 15 tys. zł brutto.

Ile kosztuje taksometr?

Prosty nowy taksometr fiskalny kosztuje około 1000 złotych, koszt bardziej zaawansowanych technologicznie (np. wyposażonych w ekrany dotykowe) kas fiskalnych połączonych z taksometrami przekracza jednak 3000 złotych.

Ile wynosi zus na taxi?

Jaka forma opodatkowania najlepsza dla taksówkarza?

Najlepsza forma opodatkowania dla firmy taksówkarskiej Najprostszą i najkorzystniejszą formą rozliczania się z podatku przez taksówkarza jest karta podatkowa. Taki wybór sprawia jednak, że kierowca może wykonywać tylko jedną działalność i nie może korzystać z żadnych odliczeń.

Za co nie może być karany taksówkarz?

Ważne, aby taksówkarz nie był osobą karaną m.in. za przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu oraz wolności seksualnej. Nie może również posiadać przeciwwskazań na płaszczyźnie psychologicznej, które nie pozwalają na wykonywanie zawodu kierowcy oraz innych przeszkód zdrowotnych.

Osoba, która chce zostać taksówkarzem, musi mieć ukończone 18 lat, przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Jak zarejestrować samochód na taksówkę?

Przede wszystkim, będziesz musiał(a) wybrać się do lokalnego urzędu miejskiego lub dzielnicy, z szeregiem dokumentów. To m.in. wniosek o wydanie lokalnej licencji taxi, dowód rejestracyjny samochodu (lub samochodów), zaświadczenie o niekaralności, czy badanie lekarskie i psychologiczne.

Czym zajmuje się taksówkarz?

Taksówkarz zajmuje się przewozem osób (i czasami rzeczy) w wybraną lokalizację. Inne obowiązki to także pomaganie klientom z bagażami, dbanie o bezpieczne warunki przejazdu, bieżąca kontrola stanu technicznego samochodu czy rozliczanie kosztów za transport. W tym zawodzie nie trzeba mieć określonego wykształcenia.

Czy trzeba zdawac egzamin na taxi?

By móc zgodnie z prawem uprawiać zawód taksówkarza, niezbędne jest uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. By zdobyć takie uprawnienia, należy spełnić kilka wymogów, zarejestrować działalność gospodarczą, a także zdać egzamin.

Jak Taksówkarze liczą?

Opłatę początkową nalicza się od chwili, gdy pasażer zamknie drzwi. Zawiera ona opłatę za pierwszy przejechany odcinek trasy. Opłatę za przejazd taksometr nalicza według obowiązującej w danym mieście taryfy, której maksymalną wysokość ustala lokalny samorząd. Będzie to stawka za każdy przejechany kilometr.

Kiedy taksówkarz może odmówić kursu?

Taksówkarz co prawda ma możliwość odmówić kursu, ale przeważnie dzieje się to wtedy, jeżeli uzna, że pasażer jest w stanie upojenia alkoholowego, jest agresywny, brudny i może to stanowić zagrożenie dla niego podczas prowadzenia pojazdu.

Od której godziny jest 2 taryfa taxi?

Taryfa I: 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00. Taryfa II: 1 km w dni powszednie w godz. 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta.

Osoba, która chce zostać taksówkarzem, musi mieć ukończone 18 lat, przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Gdzie może pracowac osoba karana?

Istnieją przepisy ograniczające dostęp do niektórych stanowisk ze względu na wymóg niekaralności. Zaświadczenie potwierdzające ten fakt muszą zdobyć m.in. kandydaci na policjantów, nauczycieli prokuratorów oraz sędziów.