Czy można komus oddac leki na receptę?


Musimy również pamiętać, że leku, którego nie możemy zwrócić, nie można oddawać ani odsprzedawać innym osobom. Takie działanie może nie tylko zaszkodzić innym, ale jest również niezgodne z prawem.

Czy można komus dać leki na receptę?

Szef resortu poinformował, że nie ma w tym względzie obostrzeń. W szczególności żaden przepis prawa nie zawiera w tym zakresie wprost wyrażonego zakazu ani nie stanowi wprost, że tylko ten, komu przepisano receptę, ma wyłączne prawo do jej realizacji w aptece lub punkcie aptecznym.

Czy można przekazac leki?

Osoba, która je przekaże innemu choremu, może być uznana za dilera – ostrzega Mariusz Politowicz, farmaceuta, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA). Organizacje pacjenckie również uczulają rodziny chorych na konsekwencje przekazywania takich leków.

Czy leki na receptę można zwrocic?

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są obarczone wadą jakościową lub zostały niewłaściwie wydane oraz sfałszowane produkty lecznicze.

Co zrobić z niewykorzystanymi lekami na receptę?

Należy zanieść je do dowolnej apteki i wyrzucić do odpowiedniego kontenera z napisem „leki przeterminowane”.

Czy mogę odsprzedać leki?

Można sprzedawać oraz stosować wyłącznie leki, które: zostały dopuszczone do obrotu przez uprawnione organy państwowe (zostały zarejestrowane i sprawdzone) spełniają ustalone wymagania jakościowe, nie przekroczyły terminu ważności.

Czy można odebrać receptę za kogoś?

Katarzyna Domagała Farmaceuta Zarezerwowany lek może odebrać inna osoba, jednak musi ona posiadać fizycznie papierową receptę lub dane do recepty elektronicznej – e-recepty (kod kreskowy lub 4-cyfrowy kod i PESEL pacjenta, na którego została wypisana recepta).

Komu można oddać leki?

Przeterminowane leki – co z nimi zrobić? Przeterminowane leki można oddać: do wyznaczonych aptek, Gratowozu (MPSZOK), na Gratowisko (PSZOK).

Czy można oddać niewykorzystane leki?

Niewykorzystane leki (zarówno otwarte, jak i zamknięte opakowania) może Pani zutylizować w przeznaczonych do tego punktach, które znajdują się np. w aptekach, urzędach, przychodniach czy szpitalach, które posiadają kontener na przeterminowane leki.

Gdzie oddać niezużyte leki?

Specjalne pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w aptekach oraz w niektórych urzędach, przychodniach bądź szpitalach. Jeśli apteka bądź punkt apteczny chce prowadzić zbiórkę przeterminowanych leków, wystarczy, że zgłosi się do urzędu gminy. Urząd zapewni wywóz i utylizację leków zgodnie z ustawą o odpadach.

Gdzie można sprzedać leki?

Co istotne, legalna sprzedaż produktów leczniczych jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku aptek. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o sklep internetowy, czy stacjonarny. Jedynie apteki posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności mają prawo do dodatkowego parania się sprzedażą leków online.

Czy hospicja przyjmują leki?

na rzecz hospicjum? Zakaz przyjmowania leków dotyczy również hospicjów.

Ile MOPS zwraca za leki?

Czy można oddać leki do Caritasu?

Często nie wiemy, co zrobić z dobrymi rzeczami, których już nie używamy, chowamy je do piwnicy, czy na strych, gdy tymczasem mogłyby one znakomicie służyć potrzebującym. Do Punktu Pomocy Charytatywnej na ul. Katedralnej 7 można przynosić: leki – z ważną datą przydatności.

Co można zrobić z lekami po zmarłej osobie?

Organizacje pacjenckie również uczulają rodziny chorych na konsekwencje przekazywania takich leków. Co więc z nimi zrobić? Zdaniem farmaceutów najbezpieczniej jest wrzucić je do pojemnika na przeterminowane leki, które znajdziemy w każdej aptece.

Czy można wyrzucać leki do śmietnika?

Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w punktach selektywnej zbiórki leków. To środki chemiczne, nie można ich więc wyrzucać do zwykłego śmietnika, ponieważ kontakt z wodą gruntową i glebą może doprowadzić do trwałego w skutkach skażenia środowiska.

Co grozi za posiadanie leków na receptę?

za posiadanie leków dostępnych wyłącznie na receptę. Grozi im teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak wykupic komus receptę?

Bliska osoba musi Cię upoważnić. Jak mam wykupić e-receptę? Żeby wykupić e-receptę, pokaż farmaceucie kod QR e-recepty w telefonie do zeskanowania lub podyktuj jej 4-cyfrowy kod z SMS-a (wówczas musisz też podać numer PESEL).

Czy ktos może zrealizowac receptę?

Pacjent może zrealizować e-receptę osobiście lub poprosić o pomoc kogoś bliskiego. Wykupując lek w czyimś imieniu, trzeba podać farmaceucie numer PESEL tej osoby oraz 4-cyfrowy kod dostępu do e‑recepty lub pokazać plik PDF z e-receptą bądź wydruk informacyjny.

Kto może zrealizowac receptę?

lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka i położna z uprawnieniami do wystawiania recept, farmaceuta – dla siebie i określonych członków swojej rodziny; w aptece może wystawić receptę farmaceutyczną.

Czy można sprzedawać leki przez internet?

Zgodnie z przepisami w Polsce nie można sprzedawać przez internet leków na receptę. – Wysyłkową sprzedaż mogą prowadzić tylko apteki stacjonarne, które dokonały odpowiedniego zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – tłumaczy Bartłomiej Sasin, adwokat w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest karalne?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w Polsce zakup jakichkolwiek leków na receptę od osób prywatnych albo ogłaszających się w internecie jest nielegalny. Leki możemy kupować tylko i wyłącznie w aptekach lub w instytucjach, które mają pozwolenie na ich sprzedaż.

Czy ktos może zrealizowac receptę?

Pacjent może zrealizować e-receptę osobiście lub poprosić o pomoc kogoś bliskiego. Wykupując lek w czyimś imieniu, trzeba podać farmaceucie numer PESEL tej osoby oraz 4-cyfrowy kod dostępu do e‑recepty lub pokazać plik PDF z e-receptą bądź wydruk informacyjny.

Jak przepisać receptę?

Aby dostać receptę, udaj się na wizytę do lekarza przyjmującego w gabinecie stacjonarnym, umów teleporadę lub gdy chorujesz na choroby przewlekłe to np. w Internetowym Koncie Pacjenta zaznacz opcję wystawienia recepty online na leki, które przyjmujesz stale.

Kto może zrealizowac receptę?

lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka i położna z uprawnieniami do wystawiania recept, farmaceuta – dla siebie i określonych członków swojej rodziny; w aptece może wystawić receptę farmaceutyczną.

Jak oddać stare leki do apteki?

Co zrobić z przeterminowanymi lekami? Otóż zbędne, przeterminowane leki można nieodpłatnie dostarczyć do konkretnych aptek, w których ustawiono specjalne pojemniki, pozwalające na pozbywanie się ich w bezpieczny sposób (tzw. konfisaktory).

Kategorie Na