Czy kurier może Legitymowac?


Czy pracownik firmy kurierskiej ma prawo legitymować osoby, którym dostarcza przesyłki za potwierdzeniem odbioru lub przekazy pocztowe? Odpowiedź: Tak, gdyż taki obowiązek wynika z branżowych przepisów regulujących działalność firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe.

Kto ma prawo mnie wylegitymować?

Oprócz Policji uprawnionymi do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości są: funkcjonariusze Straży: Granicznej, Łowieckiej, Ochrony Kolei, Miejskiej (Gminnej), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej.

Czy kurier ma prawo wylegitymować?

Nie ma obowiązku legitymowania osoby odbierającej paczkę. Oczywiście niektóre firmy kurierskie rozwiązały ten problem oferując klientom opcję dodatkową doręczenia do rąk własnych.

Czy kurier może żądać dowodu?

O przekazanie dowodu osobistego do wglądu może prosić nas tylko funkcjonariusz Policji i Straż Graniczna.

Czy kurier może nie wniesienia paczki?

Niezależnie więc, która firma kurierska będzie zaangażowana w dostawę, powinieneś liczyć się z tym, że kurier może odmówić wniesienia paczki. Dotyczy to przede wszystkim paczek o dużej wadze lub większych rozmiarach.

Czy kurier ma prawo wylegitymować?

Nie ma obowiązku legitymowania osoby odbierającej paczkę. Oczywiście niektóre firmy kurierskie rozwiązały ten problem oferując klientom opcję dodatkową doręczenia do rąk własnych.

Czy można odmówić okazania dowodu osobistego?

Policja i Straż Graniczna Nic bardziej mylnego. Policjant w trakcie pełnienia obowiązków służbowych zawsze i w każdej sytuacji może wymagać od Ciebie wylegitymowania się – czy to dowodem osobistym, czy innym dokumentem ze zdjęciem. Policjant natomiast ma obowiązek podania powodu i podstawy prawnej legitymowania.

Kto może żądać okazania dokumentu tożsamości?

Prawo to posiadają policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, strażnicy gminni (miejscy), funkcjonariusze Straży Granicznej, a także inni przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej.

Czy kurier może wiedzieć co jest w paczce?

– Często są to na przykład rury wydechowe, tłumiki czy zderzaki – mówi Kądziołka. Zaznacza, że są to przedmioty dość łatwo rozpoznawalne po kształcie, więc można stwierdzić, co jest w środku. Do końca jednak firmy przewozowe nie wiedzą, co jest w paczkach – przecież nie mogą ich otworzyć.

Co daje skarga na kuriera?

Firmy kurierskie najczęściej odpowiadają na reklamację w czasie 30 dni. Może się jednak zdarzyć, że w zawiłych sytuacjach okres ten się wydłuży. Jeżeli firma uwzględni reklamację, to otrzymasz zwrot środków za usługę oraz zawartość przesyłki/utratę wartości.

Czy kurier ma obowiązek wnieść?

W żadnych przepisach nie ma informacji, że kurier firmy transportowej ma obowiązek wniesienia przesyłki pod drzwi mieszkania odbiorcy. Co więcej, nie znajdziesz takich wytycznych także w żadnym regulaminie przedsiębiorstwa przewozowego. Jest to tylko i wyłącznie dobra wola konkretnej osoby.

Czy można odebrać paczkę bez dowodu?

Od 23 kwietnia przesyłkę odbierzemy dzięki mTożsamości. Od 23 kwietnia do odebrania listu poleconego na poczcie nie będzie już potrzebny dowód, do potwierdzenia tożsamości wystarczy smartfon z bezpłatną aplikacją mObywatel – zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czy muszę dać policjantowi dowód osobisty do ręki?

Czy policjant ma prawo wziąć do ręki mój dokument tożsamości? Tak. Zdarzają się osoby, które posługują się fałszywymi dokumentami. Policjanci są szkoleni z rozpoznawania autentyczności dokumentów.

Czy kasjer ma prawo wziąć dowód do ręki?

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 26 ustawy, akceptant (w tym przypadku sprzedawca), w razie wątpliwości co do tożsamości klienta, może żądać aby ten okazał dokument stwierdzający jego tożsamość.

Czy kurier może zostawić paczkę u sąsiada bez zgody?

Czy dostawca może zostawić paczkę na werandzie lub pod drzwiami? Mimo że na co dzień tak się dzieje, w rzeczywistości jest to niedozwolone. Jeżeli dostawca mimo to, tak zrobi, a paczka się zagubi, sprzedawca jest odpowiedzialny i powinien, zwrócić koszty zakupu.

Czy można odmówić wylegitymowania się?

W orzecznictwie SN utrwalony jest pogląd, według którego, gdy funkcjonariusz żąda w ramach legitymowania podania danych osobowych, kiedy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania tych danych bez poniesienia konsekwencji prawnych.

Czy mam prawo nie dać do ręki dowodu osobistego Policji?

65 kw. Tym samym, kto wbrew obowiązkowi nie udziela dokumentów co do tożsamości własnej, podlega karze grzywny za wykroczenie z art. 65 § 2. Obowiązujące prawo nakłada na legitymowanego obowiązek przekazania (wręczenia) posiadanego dokumentu (dokumentów) policjantowi.

Czy kasjer ma prawo wziąć dowód do ręki?

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 26 ustawy, akceptant (w tym przypadku sprzedawca), w razie wątpliwości co do tożsamości klienta, może żądać aby ten okazał dokument stwierdzający jego tożsamość.

Co to jest podstawa prawną i faktyczną?

Powód musi jedynie wskazać podstawę faktyczną swoich żądań.

Czy kurier ma prawo wylegitymować?

Nie ma obowiązku legitymowania osoby odbierającej paczkę. Oczywiście niektóre firmy kurierskie rozwiązały ten problem oferując klientom opcję dodatkową doręczenia do rąk własnych.

Czy mam prawo odmówić wylegitymowania?

W orzecznictwie SN utrwalony jest pogląd, według którego, gdy funkcjonariusz żąda w ramach legitymowania podania danych osobowych, kiedy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania tych danych bez poniesienia konsekwencji prawnych.

Co to jest podstawą faktyczną legitymowania?

Przez podstawę faktyczną legitymowania należy rozumieć usprawiedliwioną społecznie przyczynę, powód wykonania tej czynności w sytuacji dopuszczonej przez przepisy prawne.

Co grozi za brak dowodu osobistego przy sobie?

Maksymalny mandat za brak dowodu osobistego przewidziany w przepisach to 5 000 zł.

Czy legitymowanie to zatrzymanie?

– Arbitralne długotrwałe „legitymowanie” czy też uniemożliwianie oddalenia się aktywistom należy więc uznać za zatrzymanie – podkreśla Marcin Mrowicki.

Kiedy można odstąpić od legitymowania?

Policjant może odstąpić od legitymowania osoby, jeżeli jest mu ona znana osobiście. Po wylegitymowaniu policjant dokumentuje w notatniku służbowym dane osoby legitymowanej oraz czas, miejsce i przyczynę legitymowania.

Co może być dowodem tożsamości?

Dowód osobisty dla obywatela polskiego, paszport dla obywatela polskiego, dla cudzoziemca paszport, dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość lub tożsamość i obywatelstwo. Obywatel polski może mieć tylko jeden ważny dowód osobisty i kilka paszportów RP.

Kategorie Bce