Czy ceną na polce a przy kasie?


Jestem świadoma, że zgodnie z obowiązującym prawem, towar powinien być sprzedany w cenie, która widnieje przy nim: obowiązująca jest cena przy półce.

Co jesli cena na półce jest inna niż przy kasie?

Z kolei, jeżeli cena wskazana na produkcie (na półce) lub na metce jest inna od żądanej przez sprzedawcę, mamy prawo domagać się sprzedaży towaru po cenie dla nas najkorzystniejszej, a w przypadku, gdy towar już kupiliśmy – domagać się od sprzedawcy zwrotu różnicy w cenie.

Jaka cena obowiązuje klienta?

W przypadku rozbieżności cen to klient decyduje, którą kwotę zapłaci. W omawianej sytuacji prawo jest po stronie klienta. – Pamiętajmy o tym, że zgodnie z art. 543 kodeksu cywilnego wystawienie przez sprzedawcę rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.

Czy sprzedawca musi sprzedać po cenie?

W normalnym sklepie jeśli jest pomyłka w cenie na korzyść klienta, to sprzedawca ma obowiązek sprzedać towar w tej cenie, to wynika z praw konsumenta.

Czy w sklepie powinny być ceny?

Cena musi być widoczna w miejscu sprzedaży detalicznej albo świadczenia usług. Podana cena nie może budzić żadnych wątpliwości i pozwalać na porównanie cen. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, cena musi pojawić się w miejscu ogólnodostępnym dla potencjalnych nabywców.

Czy sprzedawca może obniżyć cenę?

Jeżeli oddałeś przedmiot na przykład porysowany, sprzedawca może obniżyć zwracaną cenę, ale nie obniżyć dowolnie, tylko odpowiednio do utraty wartości przedmiotu.

Czy sprzedawca może zmienić cenę po zakupie?

On nie może zmieniać ceny po zakupie i nie może wysłać tańszych, innych produktów w zamian. To są nieuczciwe kombinacje, ale na takich są metody. Otwórz spór; https://allegro.pl/dyskusje/nowa i w nim zgłoś reklamację.

Jaka kara za brak cen na towarach?

Czy cena może być tańsza?

Oczywiście – cena może być wysoka lub niska, nie zaś duża czy mała, a już na pewno nie droga albo tania (co też się często, niestety, słyszy). Podobnie – cenę się podnosi lub obniża, a nie zwiększa lub zmniejsza.

Jak powinna wygladac Cenowka?

Podsumujmy zasady uwidaczniania cen: cena musi być umieszczona w dobrze widocznym, ogólnodostępnym miejscu, klient powinien mieć możliwość swobodnego porównywania cen, bez konieczności angażowania do tego obsługi sklepu, w cenniku nie można stosować widełek cenowych, podana cena zawsze musi być zawierać podatek.

Czy można sprzedać towar za 0 zł?

Zacznijmy jednak od rozważenia, czy sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę jest dopuszczalna. Zasadniczo przedsiębiorca ma prawo do dowolnego kształtowania ceny towarów. Pamiętajmy, że podatnik jest właścicielem towarów i nikt nie może zobowiązać go do podwyższenia ustalonej przez niego ceny.

Co to jest cena obowiązująca?

Która cena jest obowiązująca, jeśli jest inna cena przy kasie, a inna na etykiecie produktu? Obowiązującą ceną sprzedaży jest ta, która została uwidoczniona na produkcie. Inna cena na metce a inna cena tego samego produktu przy kasie, to wprowadzanie klienta w błąd, co jest uznawane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Czy można sprzedać taniej niż się kupiło?

WH wskazano, że przepisy ustawy VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru, czy usługi.

Co jeśli cena na półce jest inna niż przy kasie?

Przedsiębiorca zdecydowanie musi jej udzielić kon- sumentowi. Warto pamiętać, że podana na półce lub w cenniku wartość musi być zawsze ostateczna (czyli brutto). Gdy kwota przy kasie różni się od ceny na półce, konsument ma prawo kupić produkt w korzystniejszej cenie. Sprzedawca powinien podawać także cenę jednostkową.

Czy kasjer ma obowiązek sprzedać?

Przepisy prawa stoją bowiem w pełni po stronie sprzedawcy w tej materii i nie obligują go do wydawania reszty. Kasjerka może nawet odmówić sprzedaży, gdy nie ma jak wydać reszty. To dobry powód do odmowy, ponieważ zwykłe „nie bo nie” grozi jej karą do nawet 5 tys. zł.

Kto odpowiada za ceny w sklepie?

W dodatku ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania klienta zamawiającego towar poza lokalem najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zakupu. Czyli za błąd w systemie i wyświetlanie nieprawdziwej ceny odpowiada właściciel sklepu, a nie klient.

Gdzie zgłosić niezgodność cen w sklepie?

Wówczas konsument może złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Skargę na nieprawidłowe oznaczenie cen lub wprowadzanie w błąd można także złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czy cena może być tańsza?

Oczywiście – cena może być wysoka lub niska, nie zaś duża czy mała, a już na pewno nie droga albo tania (co też się często, niestety, słyszy). Podobnie – cenę się podnosi lub obniża, a nie zwiększa lub zmniejsza.

Czy sklep może anulować zamówienie z powodu błędu cenowego?

Jeżeli sklep wykryje błąd cenowy na etapie zamówienia produktu (nawet po jego opłaceniu), może bez przeszkód anulować zakupy, wskazując na błąd cenowy. Wynika to z prawa umowy zawieranej na odległość. W przypadku, gdy doszło już do realizacji, sprawa jest trudniejsza.

Czy cena podana w ogłoszeniu jest wiążącą?

Towar wystawiony w miejscu sprzedaży wraz z ceną jest uważany za ofertę sprzedaży. To oznacza, że do zawarcia umowy dochodzi przez jej przyjęcie. Dla sprzedawcy jest to wiążące.

Czy sprzedawca może odmowic podania ceny?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który oferuje swoje produkty lub usługi osobom indywidualnym, jest umieszczenie informacji o cenie produktu bezpośrednio na nim lub w łatwo widocznym miejscu, aby nie budziła ona żadnych wątpliwości.

Co oznacza Artykuł 560?

Uprawnienia kupującego w razie wady rzeczy. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kiedy sprzedawca obniża cenę produktu?

W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, sprzedawca ma obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania. Takie same zasady dotyczą reklam, w których przedsiębiorca podaje cenę reklamowanego towaru lub usługi.

Jaka cena obowiązuje w sklepie?

Masz prawo kupić produkt po takiej cenie, jaka była umieszczona na półce, nawet jeżeli przy kasie i czytniku wychodzi co innego. Obowiązkiem sklepu jest aktualizować ceny, nie mogą one wprowadzać w błąd. A jeżeli tak się stanie, koszty ponosi przedsiębiorca.

Czy na towarze w sklepie musi być cena?

Zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami – cena oraz cena jednostkowa powinny być umieszczone w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Powinny one zostać uwidocznione na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczą.

Gdzie zglosic że w sklepie nie ma cen?

Cena nie może wprowadzać w błąd, musi być czytelna dla konsumenta. Jeżeli uważamy, że tak nie jest, możemy zgłosić zawiadomienie bezpośrednio do UOKiK, rzecznika konsumentów lub Inspekcji Handlowej – podsumowuje UOKiK.

Kategorie Na