Co zrobić gdy kurier dostarczył uszkodzona paczkę?


Jeśli zauważysz przy kurierze uszkodzenia na przesyłce, poproś go o spisanie protokołu strat. Jest to dokument, na podstawie którego możesz uzyskać zwrot środków za przedmioty, które znajdowały się w paczce. Mając ten dokument, z pewnością ułatwiasz sobie sprawę reklamacyjną i szansę na jej pozytywne rozpatrzenie.Jeśli zauważysz przy kurierze uszkodzenia na przesyłce, poproś go o spisanie protokołu strat. Jest to dokument, na podstawie którego możesz uzyskać zwrot środków za przedmioty, które znajdowały się w paczce. Mając ten dokument, z pewnością ułatwiasz sobie sprawę reklamacyjną i szansę na jej pozytywne rozpatrzenie.

Co jeśli kurier uszkodził paczkę?

Firma kurierska ponosi odpowiedzialność za Twój przedmiot od momentu przekazania go kurierowi, aż do momentu, w którym przesyłka nie znajdzie się pod Twoimi drzwiami. Pamiętaj, że widoczne ślady złego „traktowania” przesyłki są dla Ciebie podstawą odmowy przyjęcia jej od kuriera.

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki?

Ważne! Jeżeli przesyłka została uszkodzona przez firmę kurierską, której sprzedawca powierzył dostawę, to konsument składa reklamację do sprzedawcy, który powinien dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej.

Jak odzyskać pieniądze za uszkodzona przesyłkę?

Z momentem odstąpienia od umowy, jako sprzedawca stajesz się ponownie właścicielem uszkodzonej przesyłki. Żeby „zatrzymać pieniądze”, musisz najpierw wezwać kupującego do zapłaty odszkodowania i dopiero potem ewentualnie dokonać potrącenia wzajemnych roszczeń.

Czy mogę nie przyjąć uszkodzonej paczki od kuriera?

Jeżeli przesyłka jest widocznie uszkodzona, warto poczekać z jej otwarciem do jego przyjazdu. W takim przypadku nie powinno być wątpliwości co do zachowania niezbędnych procedur. Jeśli kurier odmówi obecności podczas odpakowywania zawartości przesyłki, można odmówić jej przyjęcia.

Co jeśli kurier uszkodził paczkę?

Firma kurierska ponosi odpowiedzialność za Twój przedmiot od momentu przekazania go kurierowi, aż do momentu, w którym przesyłka nie znajdzie się pod Twoimi drzwiami. Pamiętaj, że widoczne ślady złego „traktowania” przesyłki są dla Ciebie podstawą odmowy przyjęcia jej od kuriera.

Jak odzyskać pieniądze za uszkodzona przesyłkę?

Z momentem odstąpienia od umowy, jako sprzedawca stajesz się ponownie właścicielem uszkodzonej przesyłki. Żeby „zatrzymać pieniądze”, musisz najpierw wezwać kupującego do zapłaty odszkodowania i dopiero potem ewentualnie dokonać potrącenia wzajemnych roszczeń.

Czy mogę nie przyjąć uszkodzonej paczki od kuriera?

Jeżeli przesyłka jest widocznie uszkodzona, warto poczekać z jej otwarciem do jego przyjazdu. W takim przypadku nie powinno być wątpliwości co do zachowania niezbędnych procedur. Jeśli kurier odmówi obecności podczas odpakowywania zawartości przesyłki, można odmówić jej przyjęcia.

Ile mam czasu na spisanie protokołu szkody z kurierem?

Tak, polskie prawodawstwo, a szczególnie Prawo Przewozowe dopuszcza możliwość spisania protokołu szkody do 7 dni od momentu doręczenia paczki do Odbiorcy lub zwrotu do Nadawcy.

Kto składa reklamację nadawca czy odbiorca?

Składasz jako sprzedający, ty odpowiadasz przed kupującym za uszkodzenia, może złożyć kupujący ale musisz go upoważnić. 0 W punkt! Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Nadawcy, Adresatowi oraz każdemu kto posiada pełnomocnictwo ww.

Kto zgłasza protokół szkody?

Jeśli doszło do uszkodzenia lub ubytku przesyłki w transporcie, odbiorca powinien zgłosić zastrzeżenia i chęć sporządzenia protokołu szkody w momencie doręczenia.

Czy jest obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze?

Dlatego, choć nie ma obowiązku WARTO sprawdzać przesyłki przy kurierze podczas odbioru. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień podczas odbioru i wpisanie ich do protokołu szkody sprawia, że odpowiedzialność za te uchybienia spoczywa na sprzedawcy.

Kiedy przewoźnik nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki?

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

Ile czasu na zgłoszenie uszkodzonej przesyłki?

Protokół szkody sporządzony w obecności kuriera, jest następnie podstawą do złożenia reklamacji. Natomiast, w przypadku gdy uszkodzenia nie są widoczne z zewnątrz przesyłki przy jej przyjęciu, musimy je zgłosić operatorowi pocztowemu nie później niż 7 dni po otrzymaniu przesyłki.

Co jeśli produkt przyjdzie uszkodzony?

Gdy dostaniesz towar, który nie jest zgodny z umową, możesz go reklamować. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.

Czy kurier ma prawo odmówić sprawdzenia paczki?

Oczywiście zawsze warto zapytać kuriera, czy może poczekasz aż sprawdzisz paczkę. Jeżeli sposób zapakowania paczki wskazuje na to, że jej sprawdzenie zajmie jego zdaniem zbyt dużo czasu, kurier ma prawo odmówić swojej obecności. W takiej sytuacji poproś go o oświadczenie odmowy.

Jak zwrócić uszkodzona paczkę?

Mamy 7 dni od momentu dostarczenia przesyłki do odbiorcy, na zgłoszenie swoich uwag. Lepiej jednak nie zwlekać do ostatniej chwili ze zgłoszeniem uszkodzonej zawartości. W takiej sytuacji także musimy skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy kurierskiej oraz podpisać stosowne oświadczenie.

Czy mam obowiązek sporządzić protokół szkody?

Każdy konsument ma prawo do sprawdzenia przesyłki pod względem kompletności i uszkodzeń, a w przypadku otrzymania uszkodzonego towaru sporządzenia protokołu uszkodzeń. Zgodnie z polskim prawem brak takiego protokołu nie pozbawia jednak prawa do złożenia reklamacji.

Kto placi za ubezpieczenie przesylki?

Finansowa odpowiedzialność za przesyłkę, jaka spoczywa na przewoźniku również jest określona w regulaminie świadczenia usług, a podstawą do jej wyliczenia bywa często wartość deklarowana przesyłki. Podanie wartości ubezpieczenia otwiera Klientowi drogę do roszczenia o wskazaną kwotę w drodze reklamacji.

Co jeśli produkt przyjdzie uszkodzony?

Gdy dostaniesz towar, który nie jest zgodny z umową, możesz go reklamować. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.

Czy kurier ma protokół szkody?

Protokół szkody w przypadku przesyłki kurierskiej jest zazwyczaj sporządzany wspólnie przez odbiorcę (klienta) oraz kuriera, który dostarcza paczkę. Jest to dokument, który ma na celu udokumentowanie wszelkich uszkodzeń lub zastrzeżeń dotyczących stanu przesyłki w momencie dostawy.

Co jeśli kurier uszkodził paczkę?

Firma kurierska ponosi odpowiedzialność za Twój przedmiot od momentu przekazania go kurierowi, aż do momentu, w którym przesyłka nie znajdzie się pod Twoimi drzwiami. Pamiętaj, że widoczne ślady złego „traktowania” przesyłki są dla Ciebie podstawą odmowy przyjęcia jej od kuriera.

Jak odzyskać pieniądze za uszkodzona przesyłkę?

Z momentem odstąpienia od umowy, jako sprzedawca stajesz się ponownie właścicielem uszkodzonej przesyłki. Żeby „zatrzymać pieniądze”, musisz najpierw wezwać kupującego do zapłaty odszkodowania i dopiero potem ewentualnie dokonać potrącenia wzajemnych roszczeń.

Czy mogę nie przyjąć uszkodzonej paczki od kuriera?

Jeżeli przesyłka jest widocznie uszkodzona, warto poczekać z jej otwarciem do jego przyjazdu. W takim przypadku nie powinno być wątpliwości co do zachowania niezbędnych procedur. Jeśli kurier odmówi obecności podczas odpakowywania zawartości przesyłki, można odmówić jej przyjęcia.

Kto spisuje protokół szkody DPD?

Protokół szkody jest dokumentem sporządzanym przez kuriera lub przez składającego reklamację ( o tym za chwilę).

Jak zwrócić uszkodzony towar zakupiony przez internet?

Jeśli produkt, który zakupiliśmy ma wady, możemy go reklamować. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu. Może to być paragon, faktura lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający uregulowanie płatności za wskazany produkt czy usługę, np. potwierdzenie płatności kartą albo wyciąg z konta.

Kategorie Co