Co w tytule przelewu za akcyzę?


Można skorzystać z rozwijanej listy i wybrać jeden z predefiniowanych symboli: AKC – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego. AKC2A – zależność wynika z informacji o podatku akcyzowym dla wyrobów spirytusowych. CIT – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego dla osób prawnych.

Co wpisać w tytule przelewu akcyzy?

Zrób Przelew. Zrób przelew na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. W tytule przelewu wpisz „akcyza” oraz numer VIN samochodu.

Jak zrobić przelew za podatek akcyzowy?

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego: w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”, wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000, wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul.

Jak zapłacić podatek akcyzowy?

Obecnie podatek akcyzowy wpłaca się na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Aby opłacić akcyzę, należy wypełnić deklarację AKC-U/S. Najczęściej stawka podatku akcyzowego wynosi 3,1% lub 18,6% w zależności od pojemności silnika. Dla hybryd obowiązują preferencyjne stawki podatku akcyzowego.

Jak zapłacić za akcyzę przez internet?

Złóż odpowiedni wniosek na stronie: https://www.puesc.gov.pl/. Znajdziesz tam Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Po wywiązaniu się z tego zadania, otrzymasz potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Co wpisać w tytule przelewu?

Teoretycznie w tytule przelewu można wpisać wszystko. W praktyce jednak „żartobliwe” frazy mogą ściągnąć na nas uwagę banku czy nawet organów państwowych. Banki za pomocą specjalnych narzędzi wychwytują podejrzane wyrazy i w uzasadnionych przypadkach mogą prosić o wyjaśniania lub od razu przekazać sprawę dalej.

Co wpisac w tytule przelewu podatku?

Aby prawidłowo odprowadzić podatek na konto urzędu skarbowego, nie wystarczy w tytule zwykłego przelewu wpisać, czego dotyczy opłata. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego banku lub na jego stronę internetową, a następnie wybierz opcję przelew podatkowy.

Jaki symbol formularza akcyza?

Symbol formularza w pole to należy wpisać symbol formularza za który wykonywany jest przelew bądź wpłata. Można skorzystać z rozwijanej listy i wybrać jeden z predefiniowanych symboli: AKC – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.

Co wpisać w rubryce Identyfikacja zobowiązania?

W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania. W przypadku osoby prawnej należy natomiast wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby. Pole oznaczone numerem 09, które również nie może pozostać puste, dotyczy NIP lub identyfikatora uzupełniającego.

Jakie dokumenty są potrzebne do opłacenia akcyzy?

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia akcyzy na auto z Niemiec? Aby opłacić akcyzę samochodu z Niemiec, musisz złożyć w urzędzie skarbowym oryginalny dokument rejestracyjny pojazdu, dowód zakupu, np. umowę kupna-sprzedaży, oraz własny dokument tożsamości, np. dowód osobisty.

Na jaki rachunek wpłacić podatek akcyzowy?

Należności nieujęte w rozporządzeniu uiszcza się na odpowiednie konto właściwego organu podatkowego, np. podatek akcyzowy krajowy – na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (patrz ramka).

Jak zapłacić podatek akcyzowy od sprowadzonego samochodu?

Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, PUESC. Zamieszczona tam usługa e-Zefir umożliwia złożenie deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego, opłacenie podatku i pobranie potwierdzenia zapłaty, które będzie potrzebne do zarejestrowania samochodu.

Do jakiego urzędu skarbowego należy zapłacić akcyzę?

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jak zrobić przelew za akcyzę?

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego: w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”, wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000, wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul.

Jak długo trzeba czekać na potwierdzenie zapłaty akcyzy?

wydrukowanie potwierdzenia zapłaty akcyzy jest możliwe dopiero po 24 godzinach od opłacenia podatku.

Czy potwierdzenie zapłaty akcyzy jest potrzebne do rejestracji?

wymagany jest dokument, potwierdzający zapłatę akcyzy, brak takiego obowiązku lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Co wpisać w przelewie do urzędu skarbowego w polu Identyfikacja zobowiązania?

wpisujesz numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (mikrorachunek), wpisujesz kwotę zobowiązania podatkowego, następnie należy wskazać okres (miesiąc, kwartał, rok), musisz wprowadzić symbol formularza płatności (np.

Co wpisać w tytule przelewu za podatek od samochodu?

W tytule przelewu należy wskazać symbol deklaracji, czyli PCC-3. Deklarację można dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście, wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub też elektronicznie.

Co wpisać w tytule przelewu opłaty skarbowej?

W tytule przelewu opłaty skarbowej należy dookreślić jakiej okoliczności dotyczy dana wpłata np. za złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury; za wydanie zaświadczeń (np. o niezaleganiu, odpisy z akt stanu cywilnego); za wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za czynności urzędowe (np.

Co wpisać na przelewie do urzędu skarbowego?

Podatek wpłacasz na mikrorachunek podatkowy. Swój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz w zakładce Mikrorachunek podatkowy. Jeśli wpłacasz podatek przelewem wybierasz opcję „przelew podatkowy” oraz wskazujesz: numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (indywidualny rachunek podatkowy tzw.

Co wpisać w tytule przelewu za internet?

W tytule przelewu należy wpisać dane nadawcy środków. Często numer konta, na który należy dokonać płatności, jest przyznany indywidualnie dla każdego klienta – wtedy wystarczy podać prawidłowy numer.

Co mam wpisać w tytule przelewu?

W tytule przelewu wpisujemy Imię i nazwisko, osoby na którą jest zarezerwowany turnus oraz datę pobytu.

Czego nie można wpisywac w tytule przelewu?

Przy wpisywaniu tytułu przelewu nie warto być zbyt kreatywnym i zbyt dowcipnym. Jeśli w tytule wpiszemy: „za narkotyki”, „na materiały wybuchowe” czy „za broń”, możemy narazić się na kontrolę ze strony banku.

Co wpisać na przelewie do urzędu skarbowego?

Podatek wpłacasz na mikrorachunek podatkowy. Swój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz w zakładce Mikrorachunek podatkowy. Jeśli wpłacasz podatek przelewem wybierasz opcję „przelew podatkowy” oraz wskazujesz: numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (indywidualny rachunek podatkowy tzw.

Jaki formularz do akcyzy?

Jak zapłacić akcyzę w urzędzie celnym?

Akcyzę możesz zapłacić osobiście w placówce terenowej skarbówki lub online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie: puesc.gov.pl.

Kategorie Co