Co trzeba mieć żeby sprzedawac alkohol?


Aby móc sprzedawać alkohol, musimy uzyskać koncesję, czyli zezwolenie na sprzedaż lub podawanie alkoholu. Kwestia udzielenia koncesji uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 43 ust.

Jakie warunki trzeba spełnić aby sprzedawać alkohol?

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Kwestię tą reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U.

Kto może legalnie sprzedawać alkohol?

Jak wskazał, kwestię tę reguluje ustawa z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. „I to ta ustawa dopuszcza możliwość sprzedaży alkoholu wyłącznie na podstawie zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta” – wyjaśnił.

Kto sprzedaje alkohol bez zezwolenia?

43.1 Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kto sprzedaje alkohol bez wymaganego zezwolenia podlega karze grzywny a dodatkowo może zostać orzeczony na właściciela zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz przepadek zabezpieczonego alkoholu …

Komu nie wolno sprzedawać alkoholu?

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; osobom do lat 18; na kredyt lub pod zastaw.

Ile kosztuje zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A)– I rata 175 zł , – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (kat.

Co ile płaci się koncesję?

jednorazowo, do 31 stycznia danego roku, w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Co grozi za sprzedaż alkoholu bez akcyzy?

Teraz, za posiadanie i handel alkoholem i tytoniem bez polskich znaków akcyzy skarbowej, zatrzymanemu grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do lat 3.

Co grozi za brak koncesji?

Zgodnie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia jest zagrożona karą grzywny. Wysokość grzywny jest uzależniona od wagi przewinienia i może sięgać nawet 1.800.000 zł.

Jakie tabliczki przy sprzedaży alkoholu?

Tabliczka sklepowa zawiera zwykle sam napis w formie zakazu. Czasami obok napisu umieszcza się grafikę, na przykład przekreślony znak graficzny przedstawiający butelkę lub kieliszek. Napis na tabliczce musi być wyraźny i wyróżniający się od tła. Dzięki temu Klienci już z daleka mogą dostrzec komunikat.

Jaka jest kara za robienie bimbru?

Według ustawy grozi za to kara grzywny. Podejrzany nie uniknie również odpowiedzialności za nielegalne wytwarzanie alkoholu. Za to według Ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy osoba prywatna może sprzedawać alkohol?

Aby móc sprzedawać alkohol, musimy uzyskać koncesję, czyli zezwolenie na sprzedaż lub podawanie alkoholu. Kwestia udzielenia koncesji uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Bimber można kupić w stężeniach 50%, 70% i 80%. Wtedy jego cena za 0,5l to odpowiednio 8 zł, 10 zł i 11 zł. Kiedy zamówienie jest na większą ilość np. 5 litrów – cena jest niższa.

Kto kontroluje koncesję na alkohol?

Czynności kontrolne wykonuje organ zezwalający (wójt/burmistrz/prezydent) lub – na podstawie jego upoważnienia – straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 18 ust. 8 ustawy).

Jak zacząć produkować alkohol?

“Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną (…) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego”.

Do której godziny można sprzedawać alkohol?

9 marca zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadziły one zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, a samorządom dały możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (od 22 do 6 rano).

Czy osoba prywatna może sprzedawać alkohol?

Aby móc sprzedawać alkohol, musimy uzyskać koncesję, czyli zezwolenie na sprzedaż lub podawanie alkoholu. Kwestia udzielenia koncesji uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jakie tabliczki przy sprzedaży alkoholu?

Tabliczka sklepowa zawiera zwykle sam napis w formie zakazu. Czasami obok napisu umieszcza się grafikę, na przykład przekreślony znak graficzny przedstawiający butelkę lub kieliszek. Napis na tabliczce musi być wyraźny i wyróżniający się od tła. Dzięki temu Klienci już z daleka mogą dostrzec komunikat.

Jak legalnie produkować alkohol?

W Polsce produkcja alkoholu etylowego jest dozwolona jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa.

Jak pozbawić sklep koncesji na alkohol?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przede wszystkim: w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie, w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy …

Jakie warunki trzeba spełnić aby sprzedawać alkohol?

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Kwestię tą reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U.

Komu nie wolno sprzedawać alkoholu?

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; osobom do lat 18; na kredyt lub pod zastaw.

Kiedy oplaca się koncesję?

Opłaca się ją w trzech ratach płatnych: pierwsza płatna do 31 stycznia, druga – do 31 maja , trzecia – do 30 września danego roku.

Jak uzyskać licencję na sprzedaż alkoholu?

Koncesja na alkohol – jak ją uzyskać? Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wskaż, o jakie rodzaje koncesji się ubiegasz (w jednym wniosku możesz ubiegać się o wszystkie trzy rodzaje). Koncesję na sprzedaż alkoholi wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak legalnie produkować alkohol?

W Polsce produkcja alkoholu etylowego jest dozwolona jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa.

Jak pozbawić sklep koncesji na alkohol?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przede wszystkim: w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie, w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy …