Kiedy księgować koszty?

Koszty wpisuje się do księgi w dacie poniesienia, czyli w dacie wystawienia przez kontrahenta faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania poniesionego kosztu (art. … Czytaj dalej

Carrefour

Kto dokonuje wyceny udziałów?

Wycena akcji/udziałów to czynność wykonywana przez biegłego/akredytora polegająca na określeniu ich wartości ekonomicznej. Wyceny takiej dokonuje się w oparciu o realizowaną sprzedaż oraz mienie spółki … Czytaj dalej

Carrefour

Jakie zwolnienia kontroluje ZUS?

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzają, czy osoba na zwolnieniu nie wykonuje pracy zarobkowej lub innych aktywności niezgodnych z celami zwolnienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ZUS … Czytaj dalej